Downloads

Hier vindt u belangrijke documenten en links op energielabels voor lampen vinden.

Europese Unie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 874/2012 VAN DE COMMISSIE  van 12 juli 2012 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische lampen en verlichtingsarmaturen

Andere relevante EU-richtlijnen

RICHTLIJN 2010/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten

RICHTLIJN 2009/125/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten

Frequently Asked Questions (FAQ) on the Energy Labelling Directive 2010/30/EU on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products and its Implementing Regulations

Publicaties van Lighting Europe

LightingEurope Questions & Answers on the  Commission Regulation (EU) No. 874/2012 with  regard to Energy Labelling of electrical lamps  and luminaires

GUIDE FOR THE APPLICATION OF THE COMMISSION REGULATION (EU)  No. 874/2012 WITH REGARD TO ENERGY LABELLING OF ELECTRICAL LAMPS AND LUMINAIRES

Position paper on lamp labelling under regulation (EU) No  874/2012 (Energy Label)  Changes from the new energy  labelling regulation on products labelled under 98/11/EC (old label)

Links:

http://www.lightingeurope.org